Představme si modelovou situaci: jste rodičem malého dítěte a musíte/potřebujete/chcete se vrátit do zaměstnání. Partnerovi pracovní povinnosti však nedovolí, aby se o váš poklad postaral střídavě on, babičky a dědečky máte daleko. Mateřské školky v okolí, které by vaše dítko přijaly, mají plnou kapacitu. Vhodnou chůvu jste nenašli a soukromé jesle by zatížily váš rodinný rozpočet. Řešením této situace by mohly být tzv. mikrojesle.

Možná se právě některým z vás při pohledu na slovo jesle zježily vlasy na hlavě a vybavili jste si nějaká traumata z dětství či máte v paměti nějaké obrázky nešťastných, uplakaných dětiček v kovových postýlkách z dob cca před 30 lety. Naštěstí se doba posunula, a tak případné umístění potomka do jesliček nemusí být takovým strašákem.

Mikrojesle jsou určitou alternativou již fungujících dětských skupin. Od těch se však odlišují dobou pobytu v tomto zařízení a také počtem dětí, který je přidělen kvalifikované osobě – chůvě. Jinými slovy, mikrojesle jsou takovou druhou rodinou. Mámu a tátu nahrazuje jedna teta (chůva), která se stará o maximálně 4 brášky nebo ségry, kterým je od 6 měsíců do 4 let. Tímto je zaručen individuální přístup a zajištění potřeb pro každou malou dušičku.

 

Kdo to platí?

Tento typ jesliček má dlouholetou tradici např. v Rakousku, Německu, Francii nebo Švédsku a těší se tam velké oblibě. Stejně jako u našich evropských sousedů i u nás vzniká stále větší poptávka po zařízeních, pečujících o nejmenší děti. Proto se MPSV rozhodlo, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly být dostupné všem zájemcům – tedy jako veřejná služba, protože soukromá zařízení jsou pro mnoho rodičů finančně nedostupná. Mikrojesle jsou pilotním programem projektu MPSV „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“, který je hrazen z Evropských fondů.

 

 Jak to v mikrojeslích chodí?

Každé jesličky mají svůj harmonogram, který se individuálně přizpůsobuje každému dítku. Program dne je tvořen hrami, které rozvíjejí fyzické, psychické i sociální dovednosti. Samozřejmostí je pitný režim a podávání pestré stravy, kterou si děti buďto donesou z domova nebo je jesličkami zajištěna.

O vaše prťousky bude skutečně profesionálně postaráno. Tety v jesličkách jsou totiž buďto zdravotní sestřičkou, porodní asistentkou, učitelkou, psychologem nebo maminkou, která absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kromě osobnostního rozvoje se chůvy starají o dodržování zásad bezpečnosti, dbají na prevenci úrazů a umí poskytnout první pomoc.

Mikrojesle můžete využívat až 5 dní v týdnu, minimálně 8 hodin denně. Nezapomeňte však, že pokud jste zaměstnáni a zároveň pobíráte rodičovský příspěvek a vaše dítě je mladší 2 let, pobyt v mikrojeslích nesmí přesáhnout 46 hodin za měsíc, jinak nárok na RP ztrácíte.

Díky spolufinancování z Evropské unie jsou jesličky zdarma či za drobný příspěvek na pokrytí provozu.

 

Zřizovatelem mikrojeslí může být obec, nezisková organizace, příspěvková organizace nebo právnická osoba. Zřídit je tak může zaměstnavatel či dokonce ten, kdo v nich bude pečovat o vlastní děti, a to dokonce i ve vlastní domácnosti.

 

Můžu do mikrojeslí umístit i své dítě?

Mikrojesle pomáhají skloubit rodinný život s pracovním. Jsou zde pro rodiče, kteří se musí brzo vrátit do práce (a to i třeba na částečný úvazek), práci si aktivně hledají nebo se chtějí vrátit ke studiu.

Podmínkou k přijetí dítěte do jeslí je doložení pracovní smlouvy, potvrzení o studiu či potvrzení z ÚP a dále, jak již bylo zmíněno, věk dítěte, tedy 6 měsíců až 4 roky. Při velkém zájmu pak může být rozhodujícím kritériem také místo vašeho bydliště.

 

Trocha čísel

A teď něco pro milovníky čísel a statistiky. MPSV vyčlenilo na vybudování a provoz mikrojeslí a také na vzdělávání chův celkem 140 milionů korun. Celkem tak vzniklo 72 mikrojeslí, ve 13 krajích republiky. V 11 jesličkách řídí činnost muži a dokonce ve 3 jesličkách pečují o děti 3 strejdové 🙂

 

Seznam mikrojeslí

Přesvědčily vás předchozí řádky a uvažujete o využití služeb mikrojeslí? Podívejte se zde na dostupnost jesliček ve vašem okolí.