I když je jarní počasí hodně nestálé, každý tvor se raduje z prvních, teplých paprsků. Fungují skvěle jako jakási přírodní nabíječka energie. Zuzka se rozhodla probudit naši energii ze zimního spánku hravou formou, nechte se s dětmi inspirovat!

Sluníčko postupně nabírá na síle a opět začíná zahřívat zem svými teplými paprsky. Přibývá světla, příroda se pomalu probouzí a začíná se rodit nový život. Je to čas nových začátků, sazení semínek, která vyklíčí a až dozraje čas, začnou dávat své plody. Velmi podobný proces se odehrává uvnitř nás.

S probouzející se přírodou se začínají probírat ze zimního odpočinku i zvířátka. Pojďme se do některých z nich převtělit. Za zvuku flétny si můžete i vy společně s dětmi protáhnout svá těla po zimě.

 

Hra na myšku a medvěda

Staneme se na chvíli medvědy, probouzejícími se ze zimního spánku a vylezeme ze svých nor. Napodobíme jejich chůzi: máme velké tlapy, těžce, pomalu našlapujeme a kýváme se ze strany na stranu. Do toho flétna hraje jakékoliv nízké tóny, pomalejší, těžší rytmus.

Najednou se kolem nás přeženou myšky. Napodobíme tedy chůzi myšiček: cupitáme po špičkách, děláme malé, rychlé krůčky. Přitom flétna hraje vyšší tóny, rychlé tempo. Pro důraznější vyjádření cupitání můžeme použít i staccato.

Hra může začít. Když znázorňujeme hrou na flétnu medvěda, s dětmi chodíme pomalu, těžkým krokem. Jakmile se z flétny začnou ozývat myšky, začneme rychle cupitat a napodobujeme jejich chůzi.

Děti v této hře mají možnost vnímat a prožít hudební dynamiku, nízké a vysoké tóny. Většinou netrpělivě čekají, až se ozvou z flétny myšky, aby mohly vystartovat.

Ovečky  

Tato hra pomáhá dětem vnímat rytmus. My, kteří hrajeme na flétnu, jsme pastýři a děti jsou naše ovečky. Není potřeba hrát konkrétní písničku. Stačí hrát na flétnu libovolné tóny, které vás zrovna napadají. Ovečky se pohybují podle tempa, jakým pastýř na flétnu hraje. S pomalým rytmem (pro zvýraznění pomalého tempa můžeme přidat například legato) se s dětmi pohybujeme po místnosti pomalu. Postupně flétna zrychluje či zpomaluje. V případě, že flétnu přestane hrát úplně, se ovečky zastaví. Děti jsou tak vtažené do pozorného naslouchání rytmu.

Větší děti můžete do hry aktivně zapojit a můžete se s nimi střídat v roli pastýře. Pokud však ještě neumí hrát na flétnu, dejte jim k dispozici dřívka nebo bubínek.

V případě menších dětí, které ještě nezvládnou měnit při hře na hudební nástroje rytmus, zjednodušte jim ji a zahrajte si na sochy. Dokud dítě, které vede hru, ťuká na dřívka či bubnuje na bubínek, ovečky se pohybují volně po místnosti. Jakmile pastýř přestane ťukat či bubnovat, ovečky se zastaví.

 

Tato hra je skvělá např. na dětskou oslavu, kdy je dětí víc. V tom případě děti utvoří kruh a chodí za hudebního doprovodu po kruhu. Zažívají tak zároveň pocit spolupatřičnosti k celku.

 

Kromě pohybových aktivit máme pro vás také inspiraci na tvořivé chvilky s vašimi nejmenšími. Ty opět najdete v našem e-booku, který je plný jarního sluníčka.

To nejdřív rozehřeje a rozpohybuje dětské ruce a prstíky. Ty budou totiž tvořit sluneční paprsky.

 

Poté ručičky vytvoří sluníčko pomocí kombinace několika technik, a to střiháním, provlékáním a malováním. Podle úrovně obtížnosti si na své přijdou všechny věkové kategorie.

 

Nakonec sluníčko vymodelujeme ze žluté domácí modelíny a ingrediencí, které najdete v domácnosti. S vaší pomocí to zvládnou už i ty nejmenší děti od 18 měsíců.

 

Ohřát se v teplých jarních paprscích vylézají i hadi. Jednoho takového hada si vyrobíme. Děti si přitom hravě procvičí navlékání.